Ενδοδαπέδια θέρμανση

Η ενδοδαπέδια θέρμανση – δροσισμός είναι μια αξιόπιστη και αποτελεσματική μορφή θέρμανσης – ψύξης. Οι σωληνώσεις είναι ενσωματωμένες στο δάπεδο του χώρου, μετατρέποντας το ίδιο το δάπεδο σε σώμα.

Στην περίπτωση της θέρμανσης, το νερό είναι θερμοκρασίας 35-45οC και η μετάδοση της θερμότητας πραγματοποιείται με ακτινοβολία από το δάπεδο προς τον χώρο, από τα χαμηλότερα στρώματα προς τα υψηλότερα χωρίς ισχυρά ρεύματα ενώ στην περίπτωση του δροσισμού η θερμοκρασία νερού προσαγωγής είναι 14-18ºC, εξασφαλίζοντας στον εσωτερικό χώρο χαμηλότερη θερμοκρασία 5-7ºC.

Τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα που απολαμβάνει κανείς με την εγκατάσταση ενδοδαπέδιου είναι:

  • Θερμική άνεση και υγιεινό περιβάλλον διαβίωσης λόγω ομοιόμορφης θέρμανσης και έλλειψης ξηρότητας του χώρου.
  • Εξοικονόμηση ενέργειας λόγω μειωμένων θερμικών ή ψυκτικών απωλειών και λειτουργίας σε χαμηλότερες θερμοκρασίες. Ταυτόχρονα λόγω μειωμένου λειτουργικού κόστους και κόστους συντήρησης επιτυγχάνεται βραχυπρόθεσμη απόσβεση κόστους εγκατάστασης.
  • Πλήρης εκμετάλλευση εσωτερικών χώρων και ελευθερία στη διαμόρφωση τους με συνέπεια καλαίσθητες αρχιτεκτονικές διαρρυθμίσεις τους.
  • Ασφαλέστερη θέρμανση χωρίς τις καυτές επιφάνειες των θερμαντικών σωμάτων.
  • Δυνατότητα συνδυαστικής λειτουργίας με χώρους περιοδικής θέρμανσης μέσω fan coil ή θερμαντικών σωμάτων.
  • Φιλικότητα προς το περιβάλλον με τη δυνατότητα χρήσης ήπιων και ανανεώσιμων μορφών ενέργειας όπως η ηλιακή, η γεωθερμική και η αντλία αέρα – νερού.
  • Δυνατότητα δροσισμού με την προσθήκη μόνο του κατάλληλου μηχανισμού παραγωγής ψυχρού νερού (ψύκτης, αντλία θερμότητας).

Λόγω των διαφορετικών απαιτήσεων κάθε κατασκευής και των ιδιαιτεροτήτων της εφαρμογής η μελέτη είναι απαραίτητη.

Η πείρα μας τόσο στην μελέτη όσο και στην κατασκευή μέσω του εξειδικευμένου συνεργείου μας μπορεί να σας εξασφαλίσει ασφαλή, απρόσκοπτη και οικονομική λειτουργία του συστήματος βάσει των απαιτήσεων σας.